Incidentieonderzoek Epilepsie

pupsmetmoederIn september 2014 is een onderzoek gepubliceerd naar de incidentie en mortaliteit van epilepsie (idiopatisch en symptomatisch) in 35 hondenrassen waaronder de Duitse herder. Dit onderzoek vond plaats in Zweden en is gebaseerd op de gegevens van een Zweedse verzekeringsmaatschappij over de periode 1995-2006. De gegevens werden uitgedrukt in incidentie per 10.000 DYAR, of sterfte per 10.000 DYAR. DYAR staat voor Dog Years At Risk en staat gelijk aan 10.000 honden die gedurende 1 jaar werden gevolgd.
De onderzoekspopulatie bestond uit 665.249 honden, waarvan er 5013 een claim indienden bij de verzekering met als reden epilepsie. Mannelijke dieren hadden zowel een hogere incidentie als hogere mortaliteit ten opzichte van vrouwelijke dieren (1,4 : 1).
Gemiddeld leefden de honden nog 1,5 jaar na diagnose (min/max; 1 dag/9,2jaar). Over het algemeen leefden  gezelschapsrassen in verhouding langer dan rassen met een werkfunctie zoals  jachthonden enherdershonden.
De gemiddelde leeftijd van de eerste claim bedroeg 5,5 jaar.

gsdincidentie

Uit het onderzoek blijkt dat de Duitse herder een incidentie heeft van 11,2 op 10.000 DYAR. Dit houd in dat als 10.000 Duitse herders 1 jaar lang gevolgd worden, daarvan 11, 2 dieren een claim indienen bij de verzekeringsmaatschappij vanwege epilepsie.

De mortaliteit bedroeg 8,3 op 10.000 DYAR bij de Duitse herder.

gsdmortaliteit

 L. Heske, A. Nødtvedt, K. Hultin Jäderlund, M. Berendt, A. Egenvall, A cohort study of epilepsy among 665,000 insured dogs: Incidence, mortality and survival after diagnosis, The Veterinary Journal (2014), doi: 10.1016/j.tvjl.2014.09.023  (PDF)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.