Meer reuen in je nest? Visolie!

vispupKun je de geslachtsverhouding van pups in je nest beïnvloeden? Onderzoekers zochten het uit!

Deze studie werd uitgevoerd om het effect van visolie suppletie vóór de dekking te evalueren op de secundaire geslachtsverhouding van pups (het aandeel reuen bij de geboorte) in teven. Vijfenzestig teven (Duitse herder, n = 35; Husky, n = 30) werden geïncludeerd in het onderzoek. Teven (140-150 dagen na oestrus) kregen palmolie in de controlegroep (n = 33) en visolie in de behandelgroep (n = 32). Om oestrus te induceren, kregen teven equine choriongonadotrofine (ECG) toegediend (50 IE kg-1) 30 dagen na de start met voedingssupplementen gevolgd door humaan choriongonadotrofine (hCG 500 IE per hond) zeven dagen later. Teven werden geïntroduceerd bij reuen van hetzelfde ras na hCG administratie. Het gewicht van de teven nam toe over tijd (p <0,05), maar de gewichtsverandering was niet verschillend tussen beide groepen (p> 0,05). De dekkingsgraad, kans op dracht en worpgrootte werden niet beïnvloed door de behandeling en ras. Secundaire geslachtsverhouding was hoger in de behandelgroep (105/164; 64,00%) dan in de controlegroep (68/147; 46,30%) (p <0,05; gecorrigeerde odds ratio = 2,068). Bovendien was de secundaire geslachtsverhouding hoger bij Husky teven (88/141; 62,40%) ten opzichte van de Duitse herder teven (85/170, 50,00%; p <0,05; gecorrigeerde odds ratio = 1.661).

Kortom, de huidige studie toonde aan dat het supplementeren van visolie in het dieet van de teven vóór de dekking het percentage mannelijke pups bij geboorte kan verhogen. Bovendien blijkt dat er verschillen tussen hondenrassen kunnen zijn wat de geslachtsverhouding van nakomelingen betreft.

Gharagozlou, F., Youssefi, R., & Akbarinejad, V. (2016). Effects of diets supplemented by fish oil on sex ratio of pups in bitch . Veterinary Research Forum, 7(2), 105–110.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.