PETscan en de Duitse herder

Onlangs is het rapport “Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken bij 38 hondenrassen en 2 kattenrassen in Nederland” gepubliceerd.
Hierin is ook de Duitse herder opgenomen als 1 van de 38 hondenrassen.

Wat is PETscan?

Een softwaresysteem welke gebruikt wordt door dierenartsen in Nederland. Ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht. Alle relevante gegevens komen via dit systeem centraal bij de ECGG terecht waar ze geanalyseerd worden. Naast de verzamelde gegevens uit PETscan is er ook gebruikt gemaakt van de gegevens uit de database van een grote huisdierzorgverzekering in Nederland en van de database van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Door deze manier van gegevens verzamelen is er een betrouwbare vaststelling mogelijk van in Nederland voorkomende erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken bij honden en katten.

A, B, C

De resultaten van de analyse leidden tot een lijst van aandoeningen voor ieder ras. De gevonden aandoeningen zijn ingedeeld naar relevantie;
A lijst: de aandoeningen uit de meest betrouwbare bronnen en met de meeste relevantie voor de Nederlandse populatie. Van deze aandoeningen is het duidelijk dat ze bij het ras binnen Nederland met verhoogde frequentie voorkomen. Van vrijwel al deze aandoeningen is ook bekend dat ze erfelijk zijn.
B lijst: deze aandoeningen zijn gemeld in de wetenschappelijke literatuur maar er zijn (nog) geen harde aanwijzingen dat zij  belangrijk zijn voor de Nederlandse populatie. In deze categorie schuilen echter wel ziekten die mogelijk in de toekomst in Nederland belangrijk kunnen worden bij het ras. Bijvoorbeeld omdat de aandoening wel in landen om ons heen voorkomt waarvandaan regelmatig honden worden gebruikt voor de Nederlandse fokkerij. Of omdat het wel regelmatig door dierenartsen geconstateerd wordt, maar een duidelijke erfelijke achtergrond niet bekend is.
C lijst: De aandoening is bij incidentele dieren beschreven. Er is geen erfelijke achtergrond
aangetoond.

De Duitse herder

Uit de analyse zijn de volgende erfelijke aandoeningen naar voren gekomen welke op de A lijst geplaatst kunnen worden, gesorteerd per orgaansysteem. Deze aandoeningen komen in Nederland meer dan gemiddeld voor bij de Duitse herder.

OrgaansysteemAandoening
Huid en vachtAtopische dermatitis
Stofwisseling en hormonenExocriene pancreas insufficientie
ZenuwstelselDegeneratieve myelopathie
LedematenElleboogdysplasie
Heupdysplasie
WervelkolomDegeneratieve lumbosacrale stenose

Ziekten waarmee eventueel ook rekening gehouden dient te worden, omdat deze mogelijk van belang zijn voor de Duitse Herder; de zgn. B lijst:

  • Bloed en immuunsysteem: selectieve IgA deficiëntie
  • Ogen: pannus
  • Spijsverteringskanaal: inflammatory bowel disease (IBD)
  • Geslachtsorganen: variabele interoestrus interval
  • Ledematen: panosteitis (enostosis)
  • Stofwisseling en hormonen: hypofysaire dwerggroei
  • Wervelkolom: diffuse idiopatische skeletale hyperostosis (DISH), spondylosis deformans
  • Tumoren: hemangiosarcoom, maligne lymfoom

Van de in Nederland bekende rasgebonden problemen bij de Duitse Herder (kwalitatieve analyse) komt de locomotie-gerelateerde declaratiecode spier/pees  ≥2x vaker voor bij de Duitse herder. Dit relateert aan heupdysplasie en elleboogdysplasie. Een minder prominente aan locomotie gerelateerde aandoening bij dit ras is enostosis, alleen bij jonge dieren en van voorbijgaande aard.
Voor ED en HD wordt al populatiescreening via de Raad van Beheer uitgevoerd.
De ≥2x verhoogde declaratiecode hart kan niet gerelateerd worden aan uitkomsten van de kwalitatieve analyse. Het betreft een laagfrequente aandoening, die nauwelijks impact heeft op het welzijn van de populatie.


Gewrichten1,6Bestraling0,8
Spier/Pees29,3Chemotherapie0,6
Hart3,4Cushing/Addison0,1
Luchtwegen41,1Suikerziekte0,4
Lever0,1Epilepsie0,9
Maag/darmen39,1Neurologisch3,2
Nieren0Oog19
Urinewegen2,0Oor25,7
Tabel 1. Percentage zieke dieren op basis van de declaratiecode in Nederland weergegeven per orgaansysteem. De onderzochte populatie bestond uit 5711 Duitse herders waarvoor een ziektekostenverzekering was afgesloten. In vet/cursief ≥ 2x zo hoog als bij kruisingen.

Bronnen:

https://www.uu.nl/files/eindrapportage-ministerie-ez-final-24022017pdf

http://www.diergeneeskunde.nl/ziektebeeld/welzijns-en-gezondheidsproblemen-bij-gezelschapsdi/petscan/landelijke-database/

http://www.rashondengids.nl/73w/informatie-per-ras/duitse-herdershond

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.