Aandoeningen Duitse herders in Engeland

In Nederland hebben we PETscan, in Engeland hebben ze VetCompass, een softwaresysteem waarbij de gegevens van praktijken in een centrale database verzameld worden en gebruikt kunnen worden voor onderzoek.

Zo is er onlangs een studie gedaan naar aandoeningen bij Duitse herders in Engeland, gebaseerd op gegevens van VetCompass.

De studie omvatte alle in de VetCompass aanwezige Duitse herders onder veterinaire zorg gedurende het jaar 2013.

De cijfers
Het aantal Duitse herders in de database van VetCompass in 2013 bedraagt 12.146. Hiervan zijn steekproefsgewijs 1660 Duitse herders geselecteerd (13.67%). Van deze 1660 honden is gekeken naar welke aandoeningen er voorkwamen en de prevalentie. Zo kwamen ze o.a. tot de ontdekking dat van deze 1660 Duitse herders er 1053 (63.43%) aan minstens 1 aandoening leed in 2013.

Het meest voorkomende zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat (15.24%) gevolgd door huidaandoeningen (13.98%), ooraandoeningen (11.14%) en maag-darmstoornissen (10.24%).

Tijdens de studie zijn er 272 Duitse herders overleden. De meest voorkomende doodsoorzaken waren een aandoening aan het bewegingsapparaat (16.3%), onvermogen om te staan (14.9%), kanker (14.5%) en ruggenmergaandoeningen (13.6%).

Deze gegevens zijn niet 1 op 1 op de Nederlandse populatie te vertalen, maar aangezien de Duitse herders van over de hele wereld afstammen van dezelfde founders kan dit onderzoek ook voor de Nederlandse honden en fokkers heel waardevol zijn. Het is een goed leesbaar artikel en zeker de moeite waard om helemaal te lezen.

Bron: Demography and disorders of German Shepherd Dogs under primary veterinary care in the UK

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.